sodesportal1

sodesonline1
websitelericin

Proje web adresinizi info@gaziantepsodes.gov.tr adresine gönderiniz.

 Bağlantılar                    
T.C. İçişleri BakanlığıGaziantep ValiliğiGaziantep Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep Emniyet MüdürlüğüGaziantep İl Milli Eğitim MüdürlüğüGaziantep Üniversitesi
sahinbeysehitkamilsosyalhiz
Gaziantep Ticaret OdasıGaziantep Sanayi OdasıGaziantep Organize Sanayi Bölgesi
Gaziantep Esnaf ve Sanatkarla Odası BirliğiGaziantep Serbest BölgesiGaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
afadgaziantepsporgenclikspor

SADMER

           Gaziantep, büyüyen ekonomisi, coğrafi konumu itibariyle son yıllarda dünyanın en çok göç alan şehirlerinden birisi olmuştur. Nüfus fazlalığı ve farklı kültürlerin bir arada yaşaması sosyal anlamda problemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gecekondulaşma, işsizlik, çocuk işçiliği, yaşlı ve engellilerin yük olarak görülmesi, şiddet olayları her modern sanayi şehrinde olduğu gibi Gaziantep’te de yaşanmaktadır.


Bu sorunların varoluşu ve artışı, maddiyata dayalı çözümlerin yetersiz kalacağını her geçen gün biraz daha göstermiştir. Bu durum toplumdaki dezavantajlı kesimlerin, toplumla barışık olmaları, entegre olmaları, toplumun huzuru içinde ayrıca önem taşımaktadır. Yaşlıların, şiddet mağdurlarının, istismar edilenlerin ya da diğer bir ifadeyle hayatın ritmini kaçıranların, geride kalanların, sekteye uğrayanların toplumdan kopmamaları gerekir. Bu da şefkatle, destekle gerçekleşir. İşte bu benzer hikayelere dayanan kopuşları engellemek ya da en aza indirmek için; 2009 yılında sosyal devlet olmanın bir gereği olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından farklı olarak ne yapılabilir sorusuyla yola çıkılmış ve sonrasında Şehitkamil Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın 03.03.2010 tarih ve 9/8-12 nolu kararı gereğince vakıf bünyesinde bir merkez kurulmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda SADMER (Sosyal Danışma ve Yerinde Hizmet ) projesi hazırlanmıştır. Oluşturulan bu proje Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şehitkamil Kaymakamlığı SYDV Başkanlığı ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğince yürütülüp, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2010 yılından itibaren SODES kapsamında finanse edilmektedir.

SADMER; Şehitkamil ilçesinde yaşayan dezavantajlı konumda bulunan yaşlı, kadın ve çocukların yaşam kalitesinin yükselterek vatandaşların, devletin sosyal niteliğini arttırmayı hedeflemektedir. Buna bağlı olarak SADMER fiziksel, ruhsal, cinsel ve psikolojik şiddete maruz kalan kadınlara; sokakta çalışan veya çalıştırılan, şiddete maruz kalan ve istismara uğrayan çocuklara; kendi günlük işlerini takip edemeyecek durumdaki yaşlı, kimsesiz ve özürlü kimselere hizmet veren bir merkezdir. Bu merkez, toplum içinde var olan sosyal, ekonomik, psikolojik, demografik ve hukuksal boşluğu, denetimli bir perspektif içinde içselleştirerek akademik bir çerçeveyle bütünleştirmektedir. Farklılığını edinmiş olduğu amaç ve yöntemden alan SADMER, acil durum yönetimi ile olay noktasında uzman, genç ve dinamik kadrosuyla (Akademik Danışman, Eğitimci Koordinatör, Sosyolog, Çocuk Gelişimci, Psikiyatrist ve Hukuk Danışmanı ) doğru ve objektif tespit– müdahale / yönlendirme – takip aşamalarını’ disiplinli bir tarz içinde topluma sunmaktadır.  Araştırmacı ruhu ile yerinden müdahale modeli yerine gereksinimi olan bireyi ihtiyacı durumunda saptayan, ‘yerinde hizmeti’ vatandaşa götüren disiplinler yaklaşımı benimsemiştir.  İlgili özel, kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lar ile sağladığı etkin diyalog sayesinde takip ettiği işlemleri hızlandırıcı bütünlük kademeleri bulunmaktadır. Bu bağlamda SADMER’in diğer kurum ve kuruluşlardan, sosyal hizmet anlamında ayrım noktalarının altını çizmektedir.

            2010 yılından itibaren hizmetlerine devam SADMER’e, 1020 vatandaş başvuruda bulunmuştur. Bu başvuruların 410’nu Yaşlı ve Bakıma Muhtaç kimseler, 328’ini İhmal ve İstismar Edilen Çocuklar, 282’sini ise Şiddet ve İstismara Uğrayan kadınlar oluşturmaktadır. Yapılan başvurular sonucunda bu kimselere, ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çeşitli müdahaleler yapılmaktadır.

Şiddet görmüş ve eşinden boşanmak isteyen bir kadının yasal süreçte yanında olmak amacıyla hukuki destek verilmekte; kendisinin ve çocuklarının yaşadığı travmatik durumdan daha kolay sıyrılabilmesi için psikolojik destek verilmekte, kendi ekonomik bağımsızlığına kavuşana kadar SYDV tarafından nakdi destek verilmektedir. Tüm bu süreçlerin akabinde yine SADMER tarafından ailenin durumu takip edilerek sosyal hizmet ve destek verilmeye devam edilmektedir.

İhmal ve istismar edilen bir çocuğun okula devam etmesi için gerekli bütün prosedürler SADMER tarafından uygulanmaktadır. Kimliği olmamasından, çalış(tırıl)mak zorunda olmasından ya da aile içi sorunlardan dolayı, okula gidemeyen çocukların bu alanda önüne çıkan ekonomik, psikolojik, hukuki ve bürokratik engelleri hızlı bir biçimde çözüme kavuşturularak çocukların okullaşması sağlanmaktadır.

Yaşlı, engelli ve kimsesizlerin ise kendi işlerini yapamayacakları durumlarda “kimsesi” olarak öncelikli sağlık sorunlarını giderip, onlara yaşanılabilir bir ortam ve yaşam hazırlanmaya çalışılmaktadır. Bu vatandaşlarımıza sunulan imkânlar arasında kişisel temizlik ve bakımlarının yapılması, hastaneye ulaşımları ve devletin sunduğu sosyal imkanlardan faydalanmaları yer almaktadır. Ayrıca süre giden işlemlerin her aşamasında kişinin yanında olarak süreç takibi de yapılmaktadır.

Madde kullanım ve bağımlık problemi yaşayan bireylere  tedavi ve rehabilite edilme fırsatı sunularak (Rehberlik, AMATEM randevu ve ulaştırma işlemleri, Psikolojik destek..vb) topluma entegrasyonları hızlandırılmıştır .SADMER, koruyucu/önleyici program çerçevesine alınan bireylerin farkındalıkları artmış sağlıklı birer vatandaş olmaları konusunda yardımcı olmaktadır.

Tüm bu müdahalelerin dışında SADMER, çözüm konusunda sınırlı kaldığı durumlar da ilgili kurumlara yönlendirmeler yaparak, örnek ilişki ve işbirliği içinde vatandaşa dolaylı olarak çare sunmayı hedeflemektedir.

Toplumsal duyarlılığı arttırmaya yönelik faaliyet kolu da olan SADMER; Gaziantep Üniversitesiyle ortak yürüttüğü Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) kapsamında üniversite öğrencileriyle ortak hareket ederek farkındalık bilincini geliştirerek gerekli görülen merkezlerde (sosyal tesisler, köyler, okullar, mahalleler, ev ziyaretleri vb.) bilgilendirici faaliyetlerde bulunmaktadır.

Köylerin, okulların, mahallelerin, sosyal tesislerin ihtiyaçları, sorunları göz önüne alınarak çağımızın gereksinimleri doğrultusunda uyum ve sosyal katılımı sağlamaya yönelik alanında uzman kişiler eşliğinde seminer faaliyetleri düzenlemektedir. 2010 yılından itibaren SADMER, toplam 22 seminer düzenleyip ve bu seminerlere 4.544 kişinin katılımını sağlayarak birçok toplumsal olgu hakkında vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapmaktadır.

SADMER, son üç yılda yaptığı bölge içi çalışmalarla, müdahale yöntemleriyle yeni oluşturulan sosyal hizmet uygulamalarına öncülük etmiştir.

İlki, 2012 yılında çıkan “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanun” mevzuatı gereği danışmanlık hizmeti verilmesi,

İkincisi ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı teşkilat yapısı içinde 2013 yılında hizmete girecek olan “Sosyal Hizmet Merkezleri” nin kurulması ve faaliyete geçmesinin öncüsü olmuştur.