sodesportal1

sodesonline1
websitelericin

Proje web adresinizi info@gaziantepsodes.gov.tr adresine gönderiniz.

 Bağlantılar                    
T.C. İçişleri BakanlığıGaziantep ValiliğiGaziantep Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep Emniyet MüdürlüğüGaziantep İl Milli Eğitim MüdürlüğüGaziantep Üniversitesi
sahinbeysehitkamilsosyalhiz
Gaziantep Ticaret OdasıGaziantep Sanayi OdasıGaziantep Organize Sanayi Bölgesi
Gaziantep Esnaf ve Sanatkarla Odası BirliğiGaziantep Serbest BölgesiGaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
afadgaziantepsporgenclikspor

BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

 • DPT her yıl SODES kapsamındaki illerin valiliklerine yazılı olarak proje çağrısında bulunmaktadır.
 • Valilikler, ilgili yazıda uygun görülen süre içerisinde proje teklif etmeye yetkili kuruluşlardan aldıkları proje tekliflerini çerçevesinde değerlendirerek uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS hem resmi yazıyla DPT’ye göndermektedir. Valiliklerin proje tekliflerinin değerlendirmesinde dikkate aldıkları değerlendirme kriterleri şunlardır: 
 1. SODES amaçlarına uygunluk,
 2. Sürdürülebilirlik,
 3. Projenin amacı, gerekçesi, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık,
 4. Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi,
 5. Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, 
 6. Proje hedef kitlesinin genişliği,
 7. İlin öncelikleri.
 • Valilikler tarafından DPT’ye gönderilen proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında fark olmaması gerekmektedir. Nüshalar arasında fark olması halinde ilgili teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 • DPT’nin teklif çağrısında belirtilen süre içerisinde valiliklerden DPT’ye iletilen her bir proje; DPT tarafından uygun görülen iki uzman tarafından yukarıda belirtilen değerlendirme kriterleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmektedir.
 • Teklif edilen projeler değerlendirilirken, her hangi bir projede iki uzmanın puanları arasında önemli bir fark bulunması durumunda proje üçüncü bir uzman tarafından gözden geçirilerek yeniden puanlanmaktadır.
 • Projelerin puanlanma süreci tamamlandıktan sonra tüm projeler aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutulmaktadır.
 • Toplam bütçe tutarları ilgili yılın SODES bütçesine karşılık gelecek tutardaki proje teklifleri, SODES kapsamında desteklenecek projeler olarak değerlendirilmektedir.
 • Desteklenecek projeler DPT tarafından hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Valiliğe bildirilmekte ve DPT internet sitesinden kamuoyuna duyurulmaktadır.
 • Desteklenecek projelerin kamuoyuna duyurulmasından sonra ilgili valilik ile proje yürütücüsü arasında SODES Finansman Sözleşmesi imzalanmaktadır.
 • Proje için öngörülen ödenek tutarı, ilgili valilik ile proje yürütücüsü arasında imzalanan SODES Finansman Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde proje hesabına aktarılmaktadır.
 • Kabul edilen projelerin uygulanmasına ödenek aktarma işlemini müteakip ivedilikle başlanmaktadır.